Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης
των επαγγελματιών υγείας

Είναι επιτακτική ανάγκη και στην Ελλάδα η εγκυμοσύνη και η βρεφική περίοδος να πλαισιώνονται από επαγγελματίες καταλλήλως εκπαιδευμένους/ες στην κατανόηση της ψυχικής λειτουργίας της μητέρας, του βρέφους και του ζεύγους κατά την περίοδο αυτή.

Η γέννηση σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ ένα φαινόμενο συλλογικό. Ως κοινωνία και επαγγελματίες υγείας, οφείλουμε να θέτουμε σε επερώτηση τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την πρόληψη της βρεφικής εγκατάλειψης, παραμέλησης και κακοποίησης.

Η διαδικασία της γέννησης μπορεί να αναστρέψει το τραυματικό παρελθόν ακόμα και του πιο πολυτραυματισμένου γονέα, αν αυτός ή αυτή πλαισιωθούν κατάλληλα από τους επαγγελματίες της γέννησης και της βρεφικής περιόδου.

Διεπιστημονικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων (capacity building) και γνώσεων των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής» ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της πρόληψης, πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης σε ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές στη βρεφική και νηπιακή ηλικία.

FORUM επεξεργασίας κλινικών περιστατικών

Προσφέρει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά εντός μιας διεπιστημονικής ομάδας. Η συμμετοχή στο forum γίνεται κατόπιν αίτησης.

Πρόγραμμα του FORUM

10 Συναντήσεις Διαδικτυακές ανά 15 ημέρες
Πέμπτη 21:00-22:30
Έναρξη 15/09/2022
Λήξη 26/01/2023

Πύλη ενημέρωσης και πληροφόρησης για επαγγελματίες

Η Ηλεκτρονική Πύλη της Κοιτίδας παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για τους επαγγελματίες της περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου υπό το φως των νέων επιστημονικών δεδομένων και διεθνών εξελίξεων στον κλάδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες επαγγελματιών υγείας.

Τ: +30 210 7719960