Ομάδες γονέων-βρεφών 0-1 έτους

Μετά την έξοδο των βρεφών από το μαιευτήριο τα υποδεχόμαστε μαζί με τους γονείς τους. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη γονική λειτουργία, παρεμβαίνοντας έγκαιρα ώστε να προλάβουμε την εγκατάσταση δυσκολιών στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του βρέφους και στη σχέση γονέων-βρέφους.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες ζωής του βρέφους γίνεται τεράστια συζήτηση περί επιβολής ορίων. Πίσω από την «αγωνιώδη αναζήτηση ορίων» τόσο νωρίς κρύβεται ενίοτε και ο φόβος των γονέωνπου μπορεί να γίνει και τρόμοςνα αφεθούν να συγκλονιστούν από το καινούργιο που αποκαλύπτει ενώπιον τους το παιδί· ειδικά όταν αυτό διαφοροποιείται από τους αυτούς και τις προσδοκίες τους.

Πρόγραμμα ομάδας γονέων-βρεφών

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις ομάδες γονέων-βρεφών, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τ: +30 210 7719960