Κλίμακα αξιολόγησης συμπεριφοράς νεογέννητων (Neonatal Brazelton Assessment Scale-NBAS)

Αποτελεί έναν δείκτη των ικανοτήτων του νεογεννήτου και γίνεται σε βρέφη από την γέννηση τους μέχρι και 8 εβδομάδων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εξεταστές στην εφαρμογή της κλίμακας από το διεθνές κέντρο Brazelton.

Τι είναι η κλίμακα NBAS;
Η κλίμακα NBAS δημιουργήθηκε από τον T. Berry Brazelton (1918 – 2018), καθηγητή Παιδιατρικής του πανεπιστημίου Harvard. Πρόκειται για μία εκτίμηση 28 συμπεριφορικών απαντήσεων στο ερέθισμα (πρόσωπο, φωνή, κόκκινη μπάλα, κουδουνίστρα, καμπανάκι, φως) και 18 αντανακλαστικών, τα οποία μπορούν να μετρηθούν από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των δύο μηνών.
Η εκτίμηση με την κλίμακα NBAS διαρκεί 20 με 30 λεπτά. Είναι καλό να γίνεται σε ένα ήσυχο και ζεστό δωμάτιο μεταξύ των γευμάτων του μωρού και με τη συνοδεία της μητέρας, του πατέρα ή της οικογένειας. Το εργαλείο αυτό αποτελεί μια εκτίμηση αλληλεπίδρασης των γονέων με το παιδί και επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία του μωρού.

Γιατί την κάνουμε;
• για να μοιραστούμε με τους γονείς, τους γιατρούς, τις μαίες ή νοσηλεύτριες, τους επισκέπτες υγείας, τους ερευνητές και άλλους ειδικούς τις υπέροχες ικανότητες των νεογεννήτων, και του μωρού σας ειδικότερα.
• για να ανακαλύψουμε τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο μωρό σας και να αποκωδικοποιήσουμε τα σήματα που σας στέλνει.
• για να καταλάβουμε την ιδιοσυγκρασία του μωρού και να αναπτύξουμε εξατομικευμένες στρατηγικές με τις οποίες θα διαχειριστούμε τις προτιμήσεις του και να το φροντίσουμε σωστά.
Η κλίμακα NBAS χρησιμοποιείται ευρέως σε διεθνείς ερευνητικές μελέτες.

Ποιος την κάνει;
Η κλίμακα NBAS μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από ειδικούς ή ερευνητές/ριες που έχουν εμπειρία με νεογνά και έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην κλίμακα NBAS.

Πότε πρέπει να γίνεται;
Από την γέννηση μέχρι και την όγδοη εβδομάδα ζωής ενός τελειόμηνου βρέφους.

Εάν ενδιαφέρεστε, κάποιος/α πιστοποιημένος/η επαγγελματίας υγείας μπορεί να κάνει την NBAS στο μωρό σας αφού πρώτα περιγράψουμε και συζητήσουμε την διαδικασία μαζί σας. Το ιατρικό απόρρητο είναι εξασφαλισμένο.

Τ: +30 210 7719960