Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες γονέων-βρέφους

Οι ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες μητέρας-βρέφους γίνονται με στόχο την ενδυνάμωση της μητρικής φροντίδας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μητέρας και την ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους. Για την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους γίνεται χρήση του εργαλείου CARE-Index.

Το Infant CARE-Index (Child-Adult Relationship Experimental Index) είναι το μοναδικό ως τώρα αναλυτικό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για την εκτίμηση της διεπίδρασης γονέων με βρέφη έως 15 μηνών μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς και των δύο. Η μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται στην προσεκτική ανάλυση και πολύπλευρη ερμηνεία μιας ολιγόλεπτης (3 με 5 λεπτά παιχνίδι) βιντεοσκοπημένης αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους.

Η αξιολόγηση εστιάζεται στις μη λεκτικές συμπεριφορές, τις διαπροσωπικές στρατηγικές και τις αναπτυξιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Το εργαλείο CARE-Index αντιμετωπίζει τη σχέση μητέρας-βρέφους ως ένα «δυαδικό χορό», στον οποίο και τα δύο μέλη συμμετέχουν εξίσου. Η ευαισθησία των γονέων στις ανάγκες του βρέφους αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της «χορογραφίας».

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις συνεδρίες μητέρας-βρέφους, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τ: +30 210 7719960