Ειρήνη Δημοπούλου

Ψυχολόγος

Η Ειρήνη Δημοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 11 Σεπτεμβρίου του 1975. Σπούδασε στην Πάδοβα της Ιταλίας Ψυχολογία με εξειδίκευση στην κατεύθυνση της κλινικής ψυχολογίας (2002) και αργότερα απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής απο την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων (2007).

Ιδιωτεύει από το 2005 προσφέροντας ατομική ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής προσέγγισης.  Εχει συστηματική εποπτεία από μέλος της ΕΨΕ και ενημερώνεται συνεχώς μέσω επιστημονικών ψυχαναλυτικών συνεδρίων και σεμιναρίων. Έχει ολοκληρώσει διετή ευαισθητοποίηση στην ομαδική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία του Αιγηνιτείου  καθώς και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Ομάδων Σχολών Γονέων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γονέων. Τέλος έχει παρακολούθησει επιτυχώς το Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα για την  περιγεννητικη και βρεφική περίοδο της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών.

Από το 2006 εργάζεται ως ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο. Είναι μέλος της της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και ασχολείται με την εκπαίδευση, εποπτεία  και ευαισθητόποίηση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που ασχολούνται με τον καρκίνο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε σχέση με την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και τη ψυχοσωματική κλινική.