Προγεννητική Αγωγή και οι πρώιμες εμπειρίες του ανθρώπου

Προγεννητική Αγωγή και οι πρώιμες εμπειρίες του ανθρώπου

 Μερόπη Μιχαλέλη, PhD Πότε ξεκινούν, πώς καταγράφονται και πού αποθηκεύονται οι πρώιμες εμπειρίες του ανθρώπου:Η σύγχρονη Νευροεπιστήμη έχει καταδείξει την ύπαρξη δύο συστημάτων Μνήμης: Την Άδηλη ή διαδικαστική, και την Έκδηλη ή Δηλωτική. Η άδηλη μνήμη είναι...