Ομάδα Εγκύων και Γονέων με Βρέφος Ηλικίας έως 1 έτους

Ομάδα Εγκύων και Γονέων με Βρέφος Ηλικίας έως 1 έτους

Η σημαντικότερη δυνατότητα που προσφέρουν στους γονείς η εγκυμοσύνη και οι μήνες που την ακολουθούν είναι η μεγάλη δυνατότητα αλλαγής. Αντικρίζοντας το πλούσιο δυναμικό του παιδιού τους, οι γονείς ξαναβρίσκουν αυτό στο οποίο θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί οι ίδιοι...